Espaces   Stanze

Stanza. Pezzu di casa, camera: una casa di cinque stanze; chjudesi in stanza.- Puemu liricu d’ispirazione murale, religiosa cumpostu di parechje strofe.