Archive   Archiviu

Archiviu. Cullezzione di documenti ricevuti o prudutti, scritti o registrati pè un'utilizazione publica o privata: l'archiviu storicu; l'archivii di famiglia.- Estens. Locu duve sò cunservati iss'archivii: pone documenti in l'archiviu nutariale.