Marseille

Traversatatravirsata. U fattu o l’effettu di traversà: a traversata di u paese, d’un fiume.- Viaghju da una sponda à l’altra di u mare: avimu fattu una bona traversata di Marseglia à Bastia.