bas-côt.jpg

Banda. Latu: a banda manca; a banda diritta.- Parte: andà da una banda è da l’altra.- luc.avv. Da banda (da parte, da cantu) mette qualcosa da banda.

•   Les parages, les bas-côtés.