A prizentazione

La présentation

Valle-d'Alesani, Corsica — 1968

filmu super 8

Valle-d'Alesani, Corse — 1968

film super 8

Purcellu. Mammiferu onnivoru di a razza di i suini: u purcellu s'alleva in u purcile, hè corpiturzottu, capilungarinu chì finisce pè un grugnu ch’ellu adopra per rumà, e zampe corte anu quattru dite ricuperte d’unghjole, duie o trè à u più, ponenu in pianu; u purcellu hè un’animale chì s’alleva facilmente è chì hè assai preziosu pè a so carne manghjata fresca o custudita.- Carne di purcellu: u purcellu salitu si mantene anni è anni.- Fig. Persona muralmente brutta, sucica, mullizzosa, viziosa è vulgare.- Donna capivana, di poca virtù.- Chì esprime rabbia, ira, desilusione…